De lijnen uitzetten bij De Lijn. Letterlijk

Van jonge schoolgangers tot dagelijkse pendelaars en senior reizigers: De Lijn staat voor de gigantische opgave om al deze mensen niet alleen te vervoeren, maar die reis ook zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

UX/UI-designer, Louiza Vanherp

Enter the challenge

Hoe zorg je ervoor dat informatie toegankelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd of beperkingen? En hoe houd je intern het overzicht met zoveel verschillende diensten en platformen?

Aan het woord is Louiza, senior UX/UI-designer, over de impact die zij als consultant maakt in het designteam van De Lijn: van design voor nieuwe signalisatieborden tot een designsysteem dat cross-team voor uniformiteit zorgt.

We make De Lijn Grow & Glow.

Grow

De Lijn kwam een drietal jaar geleden met de vraag voor een UI-designer om hun interne designteam te versterken. De scope van het project bestond uit het ontwerpen van nieuwe halteborden en de vertaling daarvan op de website en in de app. Intussen wordt die nieuwe signalisatie uitgerold en getest én zorgde die ene UI-designer voor meer impact dan initieel voorzien.

and Glow

Want na drie jaar groeide onze UX/UI-designer Louiza door van exclusief UI-design, naar haar hand in zowel het ontwerp als de user experience binnen het design team van De Lijn. Naast haar operationele bijdrage aan de nieuwe halteborden, groeide de noodzaak aan een overkoepelend design system dat voor uniformiteit zorgt over de verschillende touchpoints van De Lijn met haar reizigers. Daarnaast zorgt dat kader ook voor meer synergie tussen de oorspronkelijk afzonderlijk web en mobile teams.

“Mijn expertise en ‘goesting’ gaan uit naar het Design System opzetten en onderhouden, zodat die gebruiksvriendelijkheid en dat design over heel de lijn en alle platformen doorgetrokken worden.”

En zo zette Louiza quite literally de lijnen uit bij De Lijn.
Hoe precies? Read on
!

De uitdaging: de gebruiker en het product verzoenen

De initiële vraag van De Lijn zat dus vooral in UI-versterking voor hun interne designteam. Het opzetten van een designsysteem groeide met andere woorden organisch voort uit de samenwerking tussen Louiza en het bestaande team:

“Het design system was geen specifieke vraag van De Lijn, maar iets dat gegroeid is uit een aantal inconsistenties tussen de verschillende teams. Om de gebruiker zo goed mogelijk te helpen, moeten we mikken op zo min mogelijk frictie tussen de verschillende platformen. Uit interesse heb ik me daar mee op geworpen.” – Louiza Vanherp, UX/UI-designer

Want na de start werd er al snel duidelijk welke twee grote uitdagingen haar opdracht voor De Lijn inhield, los van het overkoepelende design system:

  1. De Lijn vervoert iedereen. Daardoor design je voor een breed spectrum aan leeftijden, beperkingen en mogelijkheden. Sommige doelgroepen hebben bijvoorbeeld meer hulp nodig dan anderen wat ook jouw designvrijheid beperkt. 
  2. Daarnaast bestaan de fysieke signalisatieborden uit ledlampjes waardoor je niet zo gedetailleerd kan ontwerpen als je online doet. Die productionele uitdaging laten rijmen met de designvoorschriften van De Lijn is voor elke UX/UI-designer een pittig vraagstuk.

Het antwoord: de user staat altijd centraal

Zo schotelde De Lijn Louiza twee duidelijke challenges voor én legde ze daar zelf nog een extra laag op in de vorm van een uniform design system. Maar hoe zorgen we er doorgaans voor dat de digitale wereld een stukje eenvoudiger te navigeren valt?

Logo De Lijn

EXPLORE – Luisteren naar de gebruiker

De eindgebruiker heeft namelijk altijd het antwoord. De taak van een UX/UI-designer bestaat eruit die kennis te vertalen naar het product of de service die je ontwerpt. Die vertaalslag doe je door goed naar de eindgebruiker te luisteren. Daarvoor organiseerden Louiza en haar collega’s user tests, focusgroepen en online enquêtes om hun eigen voorspellingen als designer te testen aan de noden van de doelgroep.

CREATE – Less is more

De manier waarop je de input van de gebruikers vervolgens toepast op de producten is cruciaal. “Een gebruiker scant, maar leest niet.” aldus Louiza. Waar je als designer misschien creativiteit of originaliteit verkiest, wil een gebruiker vooral eenvoud boven moeilijke contexten. De concrete les in dit geval is dus eenvoudig: less is more.

BUILD – Een product met impact

Tot slot, heeft de bijdrage van Louiza bij De Lijn tot concrete output gezorgd. De nieuwe signalisatieborden worden vanaf april uitgerold in Antwerpen bij wijze van lokale test. Daarnaast krijgt de reiziger alvast realtime info in de webapp van De Lijn. De volgende stap is om die info ook in de mobiele app toegankelijk te maken.

“Wat me trots maakt, is dat je werk impact heeft. Je ziet alles in werkelijkheid gebruikt worden door zoveel mensen die met jouw product aan de slag gaan.” – Louiza Vanherp, UX/UI-designer

Louiza

Louiza is één van onze UX/UI-designers die intussen drie jaar het designteam van De Lijn versterkt. Haar goesting en interesse gaan uit naar het opzetten van een design system om gebruiksvriendelijkheid en design over alle producten en platformen consistent toe te passen. Door dit mee op te zetten bij De Lijn vergrootte ze zelf de scope van haar opdracht. Zelf verkiest ze de tram boven de bus, net omdat er aan de tramhaltes van die handige signalisatieborden staan.

De Lijn

De Lijn is het openbaarvervoerbedrijf dat bus- en tramdiensten beheert in Vlaanderen, België. Als overheidsbedrijf biedt het een cruciale dienstverlening voor dagelijkse pendelaars, toeristen en iedereen daartussenin, met als doel een betrouwbare, toegankelijke en duurzame vervoersoptie te bieden. Met een sterke focus op klantvriendelijkheid en innovatie streeft De Lijn ernaar om haar diensten voortdurend te verbeteren en uit te breiden, om zo bij te dragen aan een vlottere en groenere mobiliteit in Vlaanderen. Daaraan droeg Louiza als consultant in het UX/UI-team van De Lijn meer dan haar steentje bij.

Products you love to use

Besluiten doet Louiza met een shout-out naar haar team: “Mijn collega’s en ik werken echt goed samen. Wij zorgen voor synergie tussen de app en de website, waar er vroeger twee aparte teams waren. Die vloeien nu in elkaar over, waardoor er veel meer kennisoverdracht is. En dat is natuurlijk positief voor de eindgebruiker. We werken daardoor meer aan één product in plaats van aan meerde projecten.”

En dat vat meteen ook samen hoe we vanuit RMDY naar al onze partnerships en projecten kijken; producten waar je van houdt, met de eindgebruiker op een piëdestal, gebouwd door een team waarmee je naar den oorlog trekt. 

#weareRMDY

Nood aan een digital experience op maat?

Of stuur ons een mailtje en
let’s talk

RMDY NV
Veldkant 35A
2550 Kontich

T: +32 3 450 86 42
E: info@rmdy.be