AR: Elektrische voertuigen in het klaslokaal dankzij RMDY en de HoloLens

Jaarlijks starten honderden leerlingen in een opleiding automotive of autotechnieken. Met de mouwen opgerold gaan ze aan de slag met bougies, motoren, olie en banden. Dankzij de evolutie van de automotive sector komt daar de laatste jaren ook een hoop technologie bij kijken. Technologie die het onderhouden en herstellen van een wagen een stuk uitdagender maakt, en dus meteen ook de opleiding drastisch verandert. Bovendien zijn elektrische wagens duur en heeft ons secundaire onderwijs niet bepaald budget op overschot. Gelukkig snelt Diagnose Car en de Hololens te hulp. Met de AR-applicatie die RMDY bouwde voor hen, kunnen leerlingen in heel Vlaanderen gratis op een veilige, toegankelijke en leuke manier sleutelen aan elektrische wagens.


Inspiratie en goesting

“Het begon allemaal bij een keynote van Rik Vera van Nexxworks rond The Mobility Revolution en de three zero’s: zero emmisions, zero accidents en zero ownership. Een nieuwe kijk op de toekomst van mobiliteit.”, vertelt Charline Van Osselaer, projectverantwoordelijke bij Diagnose Car. “We waren enorm geïntrigeerd – bovendien hadden augmented en virtual reality net hun intrede gedaan in het onderwijs. Toch voelde dat allemaal nog beperkt aan, hier wilden we verandering in brengen. We zijn al pioniers in wat we doen, dus waarom ook niet pionieren op digitaal niveau?”


Diagnose Car geeft scholen toegang tot een variatie aan moderne auto’s met netwerktechnologie, diagnoseapparatuur en technische gegevens. Scholen lenen de voertuigen en apparatuur voor een aantal maanden zodat leerlingen naar hartenlust kunnen oefenen. Jaarlijks bereiken ze hiermee meer dan 2000 leerlingen en studenten in 80 scholen, inclusief Syntra, hogescholen en VDAB competentiecentra.

Refcase Diagnose Car

“Het was dus niet zo zeer een vraag vanuit scholen, maar de nood was er wel. Belgische scholen hebben geen middelen om elektrische voertuigen en alles wat daarbij hoort aan te kopen of zelfs te lenen van garages. De voertuigen zijn simpelweg te duur. Bovendien zijn ze door alle elektronica ook ingewikkelder en gevaarlijker, een stroomstoot met ernstige gevolgen is snel gebeurd. En zo koppelden wij onze goesting om innovatief te zijn aan de nood van scholen.”

Charline Van Osselaer, projectverantwoordelijke bij Diagnose Car

Klein beginnen, groot dromen

Diagnose Car koos voor een AR-applicatie met de HoloLens en liet virtual reality bewust links liggen. “Virtual reality heeft zeker ook een meerwaarde, maar binnen een klascontext is dit minder vanzelfsprekend. Van zodra de leerkracht een VR-bril opzet, verliest die alle contact met de leerlingen. Het hoeft niet meer uitleg dat dat snel kan ontsporen in een secundaire onderwijsomgeving.”, grapt Charline.

De keuze voor RMDY was snel gemaakt, ze kennen onze AR/VR-evangelist Bart Van Hecke al enkele jaren en wisten dat hun project in goede handen terecht kwam.

Het idee was er, de partner ook. Nu alleen de middelen nog. Charline: “Als vzw hangen wij sterk af van de subsidies vanuit het ministerie van onderwijs en Febiac. Omdat een AR-applicatie niet tot onze core business behoort, was het een uitdaging om financiële middelen te vinden voor ons project. Na lang zoeken, beslisten we om te starten met middelen van InnoVET (innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training). Klein beginnen, groot dromen. Gelukkig ging RMDY daar graag in mee.”

Key to success: oefenen, leren, testen

De augmented reality applicatie kreeg de naam EV’nAR (Electric Vehicle and Augmented Reality, nvdr.) en bevat drie grote stukken: lesgeven, leren en testen. Het elektrische voertuig van dienst: een Nissan Leaf. De nadruk wordt gelegd op alles wat elektrische aandrijving betreft, gezien andere procedures kunnen getest worden op de niet-elektrische voertuigen die scholen ter beschikking hebben, denk maar aan een wiel of bougie vervangen. Een voice-over geeft meer toelichting bij alle onderdelen, er zijn begeleidende korte filmpjesanimaties, meerkeuzevragen en oefenonderdelen.

LES-MODULE

De leerkracht kan lesgeven op twee manieren: met een automatische doorloop of een manuele. De automatische doorloop gidst je doorheen alle onderdelen dankzij een pre-gedefinieerd verhaal, maar de leerkracht heeft ook de keuze om zelf de volgorde van de lessen te bepalen. Omdat we werken met een HoloLens kan hij tegelijk de demo geven en interageren met de klas.

LEER-MODULE

Dan is het aan de leerlingen! Met de HoloLens op worden ze doorheen verschillende procedures geloodst. Na de uitleg, oefenen ze zelf ook: handschoenen aantrekken, tapijt losmaken, plug verwijderen, plug vervangen, … De leerling beweegt zelf in de auto zoals dat ook het geval zou zijn in een reëel voertuig. Ze wisselen af tussen het beantwoorden van multiple choice-vragen en effectief acties ondernemen.

TEST-MODULE

De testomgeving is volledig hetzelfde als de leermodus, maar dan zonder de extra hulpmiddelen zoals voice-over of filmpjes. Het is aan de leerling om alle procedures correct uit te voeren. “Eén van die procedures is een voertuig spanningsvrij maken volgens een geijkt proces. Meteen een zeer belangrijke actie, want wanneer je dit bij een echte auto verkeerd doet, vertel je het niet na. Hier tonen we meteen de meerwaarde van onze AR-app: veiligheid!”, verklaart Charline.

User experience

Diagnose Car bepaalde welke procedures nodig zijn en hoe die verlopen, onze developers stonden in voor het 3D-ontwerp en het ontwikkelen van animaties (met Blender), en zorgden ervoor dat de procedures duidelijk en correct werden geprogrammeerd in Unity 3D. Ook de user interface en gebruiksvriendelijkheid namen we voor onze rekening, dat zit niet voor niets in het RMDY-DNA. Die UX is niet alleen belangrijk voor de (soms al oudere) leerkracht, maar ook voor de tech savvy jongeren is het nodig: zij zijn de kwaliteit en snelheid van moderne games gewend, en dus moet de tool ook vlot te gebruiken zijn. We kregen gelukkig positieve reacties tijdens de testmomenten!

Het testpubliek- en omstandigheden waren door de COVID-19-crisis helaas niet optimaal, maar er zijn toch enkele leerlingen die de AR-app al konden uittesten. “De reacties waren zeer positief! Tieners vinden het helemaal geweldig om op die manier bij te leren, de tool valt recht in hun leefwereld. Zo hebben ze meer zin om te studeren, in plaats van alles te leren uit een boek. Hoe leuk de leerlingen het nog vinden wanneer ze er een test mee moeten afleggen, dat is afwachten.”, vertelt Charline.

Binnenkort wordt de applicatie beschikbaar gesteld voor alle secundaire scholen die een autotechnische-opleiding aanbieden. Via een online tool kunnen ze een HoloLens reserveren en ophalen bij een satellietpunt in de buurt.

En de toekomst?

Grote dromen

De toekomst brengt nog heel veel, als het van Diagnose Car afhangt! Wat hen betreft is the sky the limit.

Concreet zal in een volgende subproject gewerkt worden aan een evaluatietool. De resultaten (van zowel de oefeningen als testen) van de leerlingen zullen doorgestuurd worden naar de website van Diagnose Car, waarop leerkrachten kunnen opvolgen hoe hun klas het doet. Zo krijgen ze een duidelijk beeld van tempo, juistheid, voortgangsevolutie, … en kunnen ze leerlingen individueel bijsturen waar nodig. Bovendien zal er op het einde van onderdeel een projectrapport beschikbaar zijn waarin duidelijk vermeld staat welke leerplandoelstellingen behaald werden. Belangrijk voor de leerkracht en de school, maar ook voor de inspectie. “We gaan met deze applicatie dus veel verder dan louter ‘lesgeven op een toffe manier’. We dragen effectief iets waardevol bij tot de ontwikkeling van de leerlingen.”, vertelt Charline trots.

Techniek

Ook op technisch vlak wil Diagnose Car graag uitdiepen: “Op technisch vlak is EV’nAR het nog niet diepgaand maar we willen dit graag verder uitwerken zodat de tool ook in hogescholen en gespecialiseerde avondscholen kan gebruikt worden, of zelfs in trainingscentra van automerken zelf! In een nog verder stadium willen we de tool dus ook merkonafhankelijk maken en andere voertuigen dan een Nissan Leaf toevoegen.

Buitenland

Diagnose Car wil ook uitbreiden naar Nederland, waar de automotive e-learning gigant Electude veel interesse toonde. “Ze waren erg enthousist – een heel mooi compliment natuurlijk, dat zo’n groot bedrijf de waarde van onze tool inziet. Bovendien heeft het Nederlandse onderwijs meer middelen, veel scholen hebben bijvoorbeeld al een HoloLens liggen, enkel de toepassing ontbreekt nog. Daar zouden wij in faciliteren.”, aldus Charline.

Ondertussen werd Diagnose Car ook gecontacteerd door een Amerikaanse school die geïnteresseerd is om de tool te gebruiken. Dat bewijst nog maar eens hoe uniek én nuttig onze tool is.

“We zijn heel blij met het eindresultaat – maar wensen uiteraard snel de financiële middelen te vinden om onze tool verder uit te breiden. Hopelijk komen we dus snel weer aankloppen bij jullie”, vertelt een tevreden Charline. “We voelen dat dit iets heel groot kan worden, en samen kunnen we elkaar hierin versterken.”