Van UX’er tot developer, een terugblik op een uitdagend project

Jelle Butzen Jelle Butzen
9 March, 2018

Zo’n anderhalf jaar geleden startte ik als UX-consultant bij TripWire Solutions, nu bouw ik mee aan een innovatieve applicatie die het complex proces van datawarehousing vereenvoudigt. Dat je als consultant bij een klant kunt groeien van het ene naar het andere metier, is niet alledaags.

Van UX’er naar developer: trots blik ik terug op een succesvol parcours bij TripWire Solutions.

Vooraleer ik dieper inzoom op mijn ervaring bij Tripwire Solutions, is het belangrijk dat je weet wat het bedrijf doet en in welke context.

TripWire Solutions is een gevestigde waarde op vlak van Business Intelligence (BI) en data-integratie. Voor het implementeren van BI-, Big Data- en datawarehouse-platformen gebruikt het geavanceerde technologieën en concepten zoals Data Warehouse Automation, Ensemble Modelling, Logical Data Warehousing en Enterprise Metadata Management.

Dankzij deze BI-oplossingen krijgen TripWire-klanten inzichten in hun bedrijfsprocessen, kosten en opbrengsten en dat levert een hoge toegevoegde waarde en competitief voordeel op.

Hoe kom je nu tot zo’n BI-oplossing? In eerste instantie moet je alle data uit verschillende bronsystemen (b.v.b een ERP-of CRM-systeem) van een bedrijf verzamelen, integreren en opkuisen. Voeg daaraan context toe via metadata en je kan spreken van informatie die eindgebruikers via een BI-tool kunnen integreren en gebruiken voor concrete acties die hun organisatie ten goede komen.

TripWire Solutions heeft een sterke focus op Data Warehouse Automation, dit in combinatie met de Data Vault 2.0 standaard. Concreet betekent dit een automatisering van manuele codering, testing en deployment. Gedurende negen jaar bouwt TripWire Solutions aan een framework waarmee het sneller BI- en datawarehousing-oplossingen kan opleveren.

In 2017 beslist TripWire Solutions om een nieuw product te ontwikkelen, nl.: Foundation Accelerator 4.0, een SaaS-oplossing gebaseerd op de principes van Data Vault 2.0 en Data Warehouse Automation. Het doet beroep op de UX-expertise van Continuous, ik word voorgesteld als UX-consultant.

Hier begint mijn TripWire-ervaring

Ik start bij TripWire Solutions om de user experience (UX) van de nieuwe applicatie te ontwerpen. Tijdens het designproces maakte ik mijzelf wegwijs in datawarehousing. Mijn research wierp zijn vruchten af, wanneer blijkt dat TripWire Solutions ook een developer nodig heeft om de applicatie te ontwikkelen, was ik de juiste man op de juiste plek.

Deze complexe applicatie van scratch bouwen, was een grote uitdaging. Tijdens de eerste maanden bleek dat het project meer zou omvatten dan initieel gedacht. Ik kreeg versterking van mijn RMDY-collega Pieter Van der Elst, waarvan ik veel bijleerde op vlak van applicatiearchitectuur. Ook collega Lorenz Gillisjans voegde zich bij ons team. Die bracht op zijn beurt veel kennis bij op vlak van serverbeheer en het deployen van applicaties op die servers. Concreet zetten we een Angular-applicatie op in combinatie met een Node.JS back-end. Dit maakt het mogelijk om een real-time applicatie te bouwen, wat zeer vernieuwend is in de sector.

Vandaag maakt de applicatie een grote kans om gecertificeerd te worden conform de Data Vault 2.0-methodologie en dat zou internationale deuren openen. Dit houdt wel in dat de applicatie moet voldoen aan de richtlijnen van Daniel Linstedt en Michael Olschimke – de absolute internationale goeroes op vlak van datawarehousing. Hierdoor wordt er veel van het team verwacht, maar dat geeft net voldoening.

“De dynamiek binnen het team maakt het project succesvol.”

Je heb het gevoel dat je écht aan iets bijdraagt. Het motiveert mij des te meer om me verder te verdiepen in de materie, samen met heel het TripWire-team. Ik leer niet alleen bij van Pieter en Lorenz, maar ook de mensen bij TripWire Solutions zijn echte krakken. Samen proberen we zo efficiënt mogelijk te programmeren.

Wanneer data niet in het ideale formaat worden aangeleverd of we moeten vanuit de applicatie te veel gegevens hervormen, zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Zo pakken we het probleem fundamenteel aan en blijft de ervaring van de eindgebruiker optimaal. De dynamiek binnen het team maakt het project succesvol.

UX of development? Geef mij maar beiden!

Ook al werk ik vandaag als developer-consultant, blijft mijn focus op UX en de algemene usability van de applicatie groot. Processen waar ik niet in thuis ben, probeer ik steeds in kaart te brengen, info over te verzamelen en er een gebruiksvriendelijke flow rond uit te werken. Daarnaast tracht ik ook de applicatiearchitectuur zo goed mogelijk in stand te houden en kijk ik erop toe dat de implementatie van nieuwe requirements volgens een vast stramien gebeurt.

Naast mijn dagelijkse taken ben ik aanwezig bij demonstraties van de applicatie en dat zijn vaak spannende momenten. Je komt in contact met de toekomstige gebruikers van het product, tot hiertoe zijn de reacties steeds positief en wordt de applicatie als vernieuwend ontvangen. Als UX-believer ben ik blij dat ik dagelijks kan bouwen aan een toepassing die heel wat werk van eindgebruikers vereenvoudigt, dat geeft écht voldoening!

Jelle Butzen
Jelle Butzen
UX'er en front-end developer
Contacteer ons